A SEDDON II projekt bemutatása

A folyókban vándorló lebegtetett és görgetett hordaléknak közvetlen hatása van az élőhelyekre, az árvízlevezetésre, a hajózásra és az ivóvíz-kitermelésre. A hatás iránya és mértéke a szállított hordalék mennyiségétől és összetételétől függ.

A hordalék mennyiségének méréssel történő meghatározása jelentős múltra tekint vissza mind hazánkban, mind más Duna-menti országokban. A gyűjtött adatok azonban jelenleg csak korlátozottan alkalmasak az említett hatások becslésére, valamint a szükséges beavatkozások megtervezésére. A korlátozott felhasználhatóságnak műszaki okai vannak: kevés szelvényben, alacsony gyakorisággal folynak a mintavételek, országonként eltérőek és gyakran korszerűtlenek a mintavevő eszközök, nem szabványosítottak a laboreljárások.

Tekintve, hogy a folyó és az általa görgetett hordalék vándorlása országhatároktól független, az említett problémák megoldásához határon átnyúló együttműködésre van szükség.

Az együttműködés első lépéseként jött létre a SEDDON projekt, mely a bécsi BOKU egyetem, mint vezető partner koordinálásával több partner – köztük az ÉDUVIZIG – együttműködésében valósult meg 2013-2014 között. A projekt célja a Duna felső- és középszakasz (kavics és homokmeder, nagyesésű és kisesésű szakaszok) jellegű részein összehasonlító elemzések végrehajtása majd egy közös szemlélet megalkotása volt a mérési és modellezési módszerekre.

A SEDDON II projektet azért hozták létre a korábbi projektpartnerek, hogy az első ütemben megalapozott vizsgálatokat és az ott javasolt fejlesztéseket végrehajtsák.

A program keretében a legkorszerűbb mérő- és mintavevő eszközökkel végzett nagy tömegű mérésekkel, valamint a minták jól felszerelt laboratóriumokban történő elemzésével biztosítják az alap adatokat a hordalék-transzport folyamatok megértéséhez, továbbá a káros hatások csökkentése érdekében szükséges folyamszabályozási beavatkozások tervezéséhez.

A projekt résztvevői és fontosabb feladataik a következők:

  1. Universität für Bodenkultur (BOKU, Bécs, vezető partner): vízépítési laboratórium megvalósítása Bécsben
  2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME): terepi mérések, laborfejlesztés, modellezés
  3. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG, Győr): terepi mérések, hordalékmonitoring állomások megvalósítása
  4. BOKU Wasserbaulabor G.m.b.H.: vízépítési laboratórium kivitelezése

A fenti célok megvalósítása érdekében a beruházás keretében az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a saját területén vízhozamméréseket és hordalék-mintavételeket végez, továbbá folyamatos vízhozam- és hordalékmérésre szolgáló monitorig állomásokat telepített és üzemeltet folyamatosan a Duna gönyűi, valamint a Rába győri vízmérce szelvényében.

A hordalékmonitoring állomásokon keletkező adatok mind a szakemberek, mind pedig a nagyközönség számára elérhetők a www.teledan.eu honlapon.

A hordalékmonitoring állomások megvalósítása az alábbi építményi, műszeres és szoftveres eszközök telepítésével történt meg:

  1. A vízmérce alépítményeként kialakított, rozsdamentes acél anyagú műszercsatorna és akna, a műszerek mozgatására és beállítására szolgáló sínszerkezettel és rudazattal.
  2. Doppler-effektuson alapuló mérési elvű vízhozammérő berendezés (H-ADCP) a szelvényen másodpercenként átfolyó vízmennyiség mérésére
  3. Optikai zavarosságmérő eszköz a vízben lebegő hordalék koncentrációjának meghatározására
  4. Vízrajzi távmérő eszközök a vízállás és vízhőmérséklet mérésére, továbbá a vízállás-, vízhőmérséklet-, vízhozam-és hordalék-koncentráció adatok gyűjtésére és továbbítása az igazgatóság központjába.
  5. Kalibráló és adatfeldolgozó szoftverek a mérőeszközök kalibrálása, a gyűjtött adatok feldolgozása és értékelése céljából.

A lebegtetett hordalék koncentrációjának és hozamának folyamatos mérése, illetve számítása érdekében az állomásokon beépített H-ADCP vízhozammérő berendezéseket és optikai zavarosságmérő eszközöket nagy tömegben, különböző hidrológiai körülmények között végzett vízhozammérésekkel és lebegtetett hordalékminták vételével kalibrálják az igazgatóság szakemberei.

A lebegtetett hordalék mellett a projekt nagy hangsúlyt helyezett a Dunában, a mederfenéken vándorló görgetett hordalék mennyiségének, valamint szelvényen belüli eloszlásának vizsgálatára is. Erre a célra egy speciális, víz alatti videókamerával felszerelt, hajóról leereszthető mintavevő eszköz szolgált, mellyel a projekt időtartama alatt több mint 30 mintavétel-sorozatot hajtott végre a mérőcsoport.

 

A SEDDON II projekt alapadatai

A projekt pontos neve: SEDDON II (A Duna hordalékvizsgálata II)
Azonosítószáma: ATHU010
Időtartama: 2016.04.01. – 2022.12.31.
Finanszírozási forrása: Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program
Bruttó összköltsége: 10.735.567,50 EUR (ÉDUVIZIG: 430.000 EUR)
EU támogatás mértéke (%-ban): 69,9 % (ÉDUVIZIG: 85%)

 

 

Bejelentkezés