Az ÉDUVÍZIG vízrajzi tevékenysége

A vízrajzi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a hidrometeorológiai elemek mennyiségi és minőségi jellemzéséhez szükséges adatok gyűjtését és feldolgozását, valamint értékelését és közreadását jelenti. Ezt a feladatát az ÉDUVÍZIG egy kiterjedt mérőállomás-hálózat üzemeltetésével hajtja végre.

A felszíni vizek mennyiségi állapotának megismerése, változásinak nyomon követése a vízfolyások és tavak kiválasztott szelvényeiben végzett vízállás- és vízhőmérséklet adatgyűjtés, jégmegfigyelések, valamint rendszeresen végrehajtott vízhozam- és hordalékhozam mérések révén történik, több mint 280 szelvényben.
Az adatgyűjtés az állomások döntő részén digitális regisztráló műszerekkel folyik. A vízkárelhárítási, vagy vízgazdálkodási szempontból kiemelt fontosságú 45 db állomásról az automatikus távmérő rendszer akár 5 perces gyakorisággal is képes vízállás- és vízhozam adatokat szolgáltatni.

A felszín alatti (talaj-, réteg-, illetve karszt) vizek mennyiségi adatainak gyűjtése a megfelelő pontosságot biztosító eloszlásban telepített 550 db észlelőkúton történik. A mérések zömét e vizek esetében is a kutakban működő digitális regisztráló eszközök végzik, 42 db állomás esetében távméréssel.

A csapadék-, hó- és párolgásadatokat, mint hidrometeorológiai jellemzőket 24 db állomás biztosítja. Ezek közül 13 db, korszerű adatgyűjtő és adattovábbító eszközökkel felszerelt csapadékmérő állomást az Országos Meteorológiai Szolgálattal közösen üzemeltet az Igazgatóság.

Az állomásokon folyamatosan végzett adatgyűjtés mellett a kijelölt vízfolyás-szelvényekben évi 700-1100 db vízhozammérést is végez az igazgatóság vízrajzi egysége.

A fentiekben említett adatok az előírt ellenőrzéseket és feldolgozást követően kerülnek szolgáltatásra a szakmai és külső felhasználók felé.

Az ÉDUVÍZIG 2003. március óta teljes vízrajzi tevékenységét az ISO minőségirányítási szabvány szerint tanúsított módon végzi (jelenleg ISO 9001:2008.). A minőségirányítási rendszer keretében, kalibrált mérőeszközökkel gyűjtött adatok így hiteles adatoknak minősülnek.Vízhozammérő műtárgy a Rák-patakon (Sopron)Talajvíz észlelőkút (Lipót)Vízhozammérés ADCP berendezéssel (Lajta, Mosonmagyaróvár)Bejelentkezés