Az SVP / SHMÚ / VV vízrajzi tevékenysége

Általános tudnivalók a szlovák vízrajzi adatgyűjtésről és adatforgalomról

A szlovák vízrajzi adatgyűjtés és adatszolgáltatás a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által alapított több szakmai szervezet munkakörébe tartozik, névszerint a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (Slovenský hydrometeorologický ústav), a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.) és a Vízgazdálkodási Építő Vállalat (Vodohospodárska výstavba, š.p.) hatáskörébe.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (Slovenský hydrometeorologický ústav) egy speciális állami intézet, melynek fő feladata a hidrológiai és meteorológiai szolgálat ellátása országos valamint nemzetközi szinten. Fő tevékenységei: a légkör és vizek kvantitatív és kvalitatív monitoringja Szlovákia területén, adatgyűjtés, ellenőrzés, értékelés, megőrzés,  adat- és információkifejtés a légkör valamint a vízburok állapotáról és rezsimjéről, a légkörben valamint a vízburokban végbemenő  jelenségek leírása, meteorológiai és hidrológiai előrejelzések és figyelmeztetések kiadása. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet  feladatai ellátására az állami hidrológiai és meteorológiai hálózat megfigyelő állomásait veszi igénybe.
Szlovákia folyóinak kezelője a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.), melynek általános tevékenysége - a felszíni vízfolyások valamint  a felszín alatti vizek kvalitatív és kvantitatív jellegű gondoskodása mellett - a vízfolyásain létesített műtárgyak karbantartása, működtetése. Fő tevékenységeinek egy részét közhasznú tevékenységek képezik, elsősorban az árvízvédelmi feladatok ellátása valamint a dunai nemzetközi hajóút karbantartása. Hatásköre négy területi igazgatósága által az egész ország területére kiterjed, melyek területi elosztása az ország természetes vízgyűjtőin alapszik. Mint folyamkezelő gondoskodik a vízfolyások, tározók, védművek, csatornahálózatok karbantartásáról, működéséről és egyben a Bősi vízerőmű működtetője is. Vízrajzi tevékenysége mindenekelőtt a csatornahállózatokra, víztározókra, és a gondozásában lévő műtárgyakra (szivattyútelepek, kisléptékű vízerőművek, duzzasztó műtárgyak,stb...) terjed ki.


A Vízgazdálkodási Építő Vállalat (Vodohospodárska výstavba, š.p.) egy beruházó állami vállalat, mely kezelése alá több jelentős műtárgy is tartozik (Bősi vízerőmű, Zsolnai vízerőmű illetve a Doborgazi kisléptékű vízerőmű). Vízrajzi tevékenysége szorosan összefügg a kezelése alatt álló műtárgyakkal, melyet a műtárgyakon elhelyezett mérőberendezések segítségével lát el. Speciális szervezeti egysége felelős az I. és II. kategóriás műtárgyak (pl. Duna töltések, Bősi vízerőmű,stb..) műszaki-biztonsági felügyeletének ellátásáért.

Bejelentkezés